Στις 28 Απριλίου στη Βιέννη έλαβε χώρα το τρίτο συνέδριο του ERUM «Γεγονότα & Αριθμοί | Πληροφορίες βασισμένες σε τεκμήρια στις σύγχρονες κοινωνίες: Ο ρόλος του ακαδημαϊκού χώρου και των μέσων ενημέρωσης» στο οποίο έγινε παρουσίαση και συζήτηση των αποτελεσμάτων του έργου. Το παρακολούθησε από κοντά και διαδικτυακά άτομα από ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μέσα ενημέρωσης καθώς και (μη)κυβερνητικούς φορείς.

Πώς να ενισχυθεί η παιδεία στα μέσα και την πληροφόρηση.

Στην πρωϊνή συνεδρία οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια εισαγωγή στο έργο ERUM και να μάθουν περισσότερα για το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του έργου. Το υλικό θα είναι διαθέσιμο στο κοινό ως Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι μέχρι τα τέλη Μαΐου και θα εξετάζει διάφορες πτυχές που σχετίζονται με την προώθηση της παιδείας στα μέσα επικοινωνίας και στην πληροφόρηση των φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικές ενότητες βασίζονται στα προηγούμενα αποτελέσματα του έργου και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων κατάλληλα για διάφορους τομείς σπουδών. Για να κατανοήσουν την ποικιλία των θεμάτων, οι συμμετέχοντες μπόρεσαν να συμμετάσχουν σε εργαστήρια που φιλοξενήθηκαν από μέλη του έργου από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Vytautas Magnus και το Πανεπιστήμιο Saint-Quentin-en-Yvelines, που πραγματοποιήθηκαν τόσο από κοντά αλλά και διαδικτυακά. Τα εργαστήρια ασχολήθηκαν με θέματα όπως η ψυχολογία πίσω από τις «ψευδείς ειδήσεις», η οπτική ανάλυση και οι συζητήσεις στα μέσα ενημέρωσης σχετικά με την κλιματική αλλαγή.

Science & Media Revisited: Η περίπτωση του COVID-19

Στην απογευματινή συνεδρία οι εταίροι του έργου ανέδειξαν τη συνάφεια του έργου σε σχέση με την πανδημία που συνοδεύει τους εταίρους του ERUM σχεδόν σε ολόκληρο το έργο. Ο καθηγητής Ανδρέας Βέγλης από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης παρείχε μια σύντομη εικόνα της μελέτης περίπτωσης σχετικά με την αναφορά COVID-19 στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης στις αρχές του 2020. Στη συνέχεια η επίκουρη καθηγήτρια Fabiana Zollo από το Πανεπιστήμιο Ca’Foscari της Βενετίας, εξέτασε την περίπτωση του COVID-19 ως μια πρόκληση (επιστημονικής) επικοινωνίας, ενώ η Αυστριακή δημοσιογράφος Katharina Kropshofer ερεύνησε εάν όλοι οι δημοσιογράφοι έχουν γίνει επιστημονικοί συγγραφείς κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Διερευνήθηκαν νέοι δρόμοι συνεργασίας μεταξύ της έρευνας και των ενδιαφερόμενων μερών των μέσων ενημέρωσης. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκε κατά πόσον οι δημοσιογράφοι θα χρειαζόταν να ενισχύσουν τα μέσα ενημέρωσης και τις πληροφορίες τους, καθώς και τον επιστημονικό γραμματισμό και πώς αυτές οι δεξιότητες θα μπορούσαν να προωθηθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επιπλέον, οι στρατηγικές επικοινωνίας της επιστήμης που υιοθετήθηκαν από ερευνητές φωτίστηκαν και συζητήθηκαν μελλοντικές προοπτικές, όπως η ισχυρότερη συμμετοχή σε δημοφιλή κανάλια μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή η εστίαση στην επικοινωνία της επιστήμης σε διάφορα μαθήματα του προγράμματος σπουδών.

Αναδιαμόρφωση πολιτικών για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μια συζήτηση που διοργάνωσε η Debora Lucque από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Πανεπιστημίων. Η συζήτηση ξεκίνησε με μια συμμετοχική έρευνα που επιτρέπει στο κοινό να αναλογιστεί τις δικές του δεξιότητες παιδείας στα μέσα και την πληροφόρηση. Ακολούθησε μια διαφωτιστική εισήγηση της Julia Haas από το Γραφείο του Εκπροσώπου του ΟΑΣΕ για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης. Σε αυτήν την ομιλία, η Τζούλια Χάας ανέπτυξε αναλυτικά την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης από πολιτική άποψη, με έμφαση στη διακυβέρνηση του Διαδικτύου και την ψηφιακή συμμετοχή. Αυτή η ομιλία δημιούργησε τη βάση για περαιτέρω συζήτηση με τους άλλους συμμετέχοντες, συγκεκριμένα την Katharina Kropshofer και την επίκουρη καθηγήτρια Ιωάννα Κωσταρέλλα (μέλος του έργου ERUM). Με βάση τις συστάσεις πολιτικής που ανέπτυξαν οι εταίροι του έργου ERUM για να αυξήσει την ποιότητα της πληροφόρησης στις σημερινές κοινωνίες με γρήγορους ρυθμούς, οι συμμετέχοντες σε πάνελ μαζί με το κοινό συζήτησαν παρεμβάσεις σε διαφορετικά επίπεδα για την ενίσχυση της παιδείας στα μέσα ενημέρωσης και της πληροφόρησης, για την αύξηση της συνεργασίας μεταξύ των μέσων ενημέρωσης και της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και υποστήριξη της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας και ρύθμιση διαδικτυακών περιβαλλόντων.

Συνολικά, το συνέδριο επέτρεψε στους εταίρους του ERUM να παρουσιάσουν τα ευρήματά τους και να τα συζητήσουν με το κοινό και τους εμπειρογνώμονες που συμμετείχαν. Τα αποτελέσματα αυτών των συζητήσεων θα συμπεριληφθούν στην τελική έκδοση των συστάσεων πολιτικής που πρόκειται να δημοσιευθούν σύντομα.