Το 2 Πρόγραμμα Εντατικής Μελέτης (ISP) για διδακτορικούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές «Από την Μετα-Αλήθεια στην Ψευδοεπιστήμη: κατανόηση της επίδρασης της παραπληροφόρησης στις κοινωνίες μας»  διοργανώθηκε διαδικτυακά από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,  στις 19-21 Ιουλίου και 13-14 Σεπτεμβρίου 2021. To ISP βοήθησε τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν μια καλύτερη κατανόηση των τρεχουσών επιστημονικών συζητήσεων που προσελκύουν μεγάλες ποσότητες παραπληροφόρησης, εσκεμμένης ή μη, και να ενθαρρύνουν την κατάρτιση των εγκάρσιων δεξιοτήτων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της παραπληροφόρησης στον τομέα τους.
Η ομάδα του ERUM αξιοποίησε την ευκαιρία για να δοκιμάσει το καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύσσεται αυτή την περίοδο στο πρόγραμμα. Στοχεύει στον εφοδιασμό των μαθητών με δεξιότητες κριτικής σκέψης ώστε να βελτιώσουν την ανθεκτικότητά τους έναντι σε «ψευδείς ειδήσεις» και να τους ευαισθητοποιήσει σχετικά με τον αντίκτυπό τους στην κοινωνία μας.

ISP2-cut