Καλούνται οι φοιτητές που βρίσκονται στο E και ανώτερο εξάμηνο σπουδών και ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το εργαστηριακό μάθημα επιλογής (κατεύθυνσης Δημοσιογραφίας) Έρευνα και επαλήθευση δημοσιογραφικού υλικού να δηλώσουν συμμετοχή στην παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα. Το μάθημα έχει υποχρεωτικές παρακολουθήσεις και θα διεξάγεται κάθε Δευτέρα 9:00-11:30. Περισσότερες πληροφορίες για το μάθημα μπορείτε να βρείτε στο https://new-medialab.jour.auth.gr/?page_id=2568

Επειδή το μάθημα περιλαμβάνει ασκήσεις υπάρχει πλαφόν στις εγγραφές. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει της ηλεκτρονικής δήλωσης.