Την Τετάρτη 23/2/22 και ώρα 9:00 θα γίνει το εισαγωγικό μάθημα του μαθήματος Δημοσιογραφίας Δεδομένων. Επειδή το μάθημα θα διεξάγεται σε νέα αίθουσα στο κτίριο της ΟΠΕ η συνάντηση με τους φοιτητές θα γίνει έξω από την αίθουσα 4 στις 9:00. Υπενθυμίζεται ότι το μάθημα είναι εργαστηριακό και οι παρουσίες είναι υποχρεωτικές. Ακολουθεί ο πίνακας με τα ΑΕΜ των φοιτητών που έχουν επιλεγεί.

ΑΕΜ ΑΕΜ
1866 2417
1990 2429
2214 2448
2226 2459
2331 2539
2347 2555
2409 2633
2416 2644
2667