Οι φοιτητές και φοιτήτριες των οποίων τα ΑΕΜ εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα έχουν γίνει δεκτοί για να παρακολουθήσουν το μάθημα επιλογής «Βελτιστοποίηση περιεχομένου και ανάλυση επισκεψιμότητας σε δημοσιογραφικούς δικτυακούς τόπους» για το εαρινό εξάμηνο 2021-22.
Η πρώτη ενημερωτική συνάντηση του μαθήματος θα γίνει την Πέμπτη 24/02/2022 και ώρα 17:00 στη νησίδα Η/Υ στον 5ο όροφο στο κτίριο της οδού Εγνατίας 46. Στο μάθημα που θα έχει εισαγωγικό – ενημερωτικό χαρακτήρα θα συζητηθεί το περιεχόμενο του μαθήματος και ο τρόπος αξιολόγησής του.

giomela