Οι φοιτητές των οποίων τα ΑΕΜ εμφανίζονται στο παρακάτω πίνακα έχουν γίνει δεκτοί για να παρακολουθήσουν το μάθημα επιλογής Έρευνα και Επαλήθευση δημοσιογραφικού υλικού. Η πρώτη συνάντηση του μαθήματος θα γίνει τη Δευτέρα 11/10/21 και ώρα 9:30 στην αίθουσα 4α.

table